V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ZOUBKOVÁ, Miluše

Miluše ZOUBKOVÁ provdaná Sosnarová (* 7. 7. 1923 Brno, † 30. 5. 2005 Praha)  – herečka. Vystudovala herectví na Státní konzervatoři v Brně (1943) a po dvou jednoročních angažmá u Středočeské činohry Josefa Burdy a v Českém divadle v Olomouci byla členkou Městského divadla na Královských Vinohradech, respektive Ústředního divadla čs. armády (1945–53), divadla D 34 (1955–58) a od roku 1958 působila až do svého odchodu na odpočinek (1986) v Městských divadlech pražských. Její film. dráha slibně začala titulní úlohou záletné ženy platnéřského mistra Tomáše (V. Řepa), jejímž půvabům podlehne i samotný ďábel (V. Vejražka), v Cikánově kostýmní komedii Alena (1947). Pak už ale jen ojedinělé účinkování před kamerou jí nabídlo pouze menší a epizodní role matek, milenek a dam (Žízeň, 1949; Padělek, 1957; Na laně, 1963; Flám, 1966; Causa Králík, 1979; Hadí jed, 1981; Válka barev, 1995), ale i mlynářky (Jak se Franta naučil bát, 1959), sekretářky (Věštec, 1963) a prodavačky knih (Návraty, 1972). Po delší odmlce se jako „Kulometná dáma“ objevila na plátně v Renčově psychologickém dramatu Válka barev (1995). Na obrazovce ji diváci mohli vidět mj. v iscenacích Příliš štědrý večer (1961) a Muž a žena (1972) i v seriálu Dynastie Nováků (1982). Nadace Život umělce jí udělila cenu Senior Prix (1997).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!