V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ZOUBEK, Vladimír

Vladimír ZOUBEK (* 1920, † 20. 3. 1997)  – herec. Od konce 50. let se uplatňoval před kamerou v drobných postavách, kterých do konce 70. let ztvárnil téměř třicet. Ve filmech nejrůznějších žánrů, kvalit a režisérů představoval muže rozmanité škály profesí a činností, např. prince (O medvědovi Ondřejovi, 1959), vedoucího automatu (Klec pro dva, 1967), šlechtice (Jarní vody, 1968; Svatby pana Voka, 1970), dvořana (Princ Bajaja, 1971), bachaře v nacistické věznici (Klíč, 1971), gestapáka (Svatba bez prstýnku, 1971), výčepního (Zatykač na královnu, 1973), novináře (Případ mrtvých spolužáků, 1976), barmana (Zlaté rybky, 1977), komisaře (Skandál v Gri-Gri baru, 1978), arbitra (Pan Vok odchází, 1979), zemana (Hra o královnu, 1980). K nejhodnotnějším v jeho filmografii patří role ševce Bláhy v Herzově adaptaci Havlíčkova románu Petrolejové lampy (1971). Účinkoval také na obrazovce v tv. filmu Stránky z deníku (1977) či inscenaci Jak se zranit ve službě (1978) a seriálech My z konce světa (1975) a Inženýrská odysea (1979).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!