V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ZOLAR, Ervín Rudolf

Ervín Rudolf ZOLAR pseudonym Erwin Rolf Zoller (* 14. 12. 1914 Vítkovice, † 1991)  – herec a divadelní režisér; manžel herečky, divadelní dramaturgyně a ředitelky Ireny Zolarové (* 1922). V letech 1929–39 působil ve Vídni, Ostravě, Badenu u Vídně, Curychu a od roku 1939 žil v SSSR (Rovno, Kyjev). Za války se pohyboval mimo div. scény (1940–45) a poté se vrátil a hned nastoupil do AUS Víta Nejedlého v Praze (1945–47). Pak byl členem Divadla státního filmu (1948–50), vinohradského Ústředního divadla čs. armády (1950–52) a Krajského oblastního divadla v Karlových Varech (1952–53). V letech 1953–55 divadlo opět načas opustil, aby jevištní činnost obnovil už jen jako režisér oblastních divadel v Kladně (1955–56) a Benešově (1956–58) a naposledy před odchodem do důchodu v německém souboru zájezdového Venkovského divadla (1958–63). V českém filmu zanechal nepříliš výraznou stopu epizodními rolemi spojenými s válkou. Nejčastěji oblékal uniformy různých armád: sovětský voják (Návrat domů, 1948), americký voják Watts (Únos, 1952), kapitán Savčenko (Výstraha, 1953), vězeňský písař (Přežil jsem svou smrt, 1960), vězeňský tlumočník-gestapák (Reportáž psaná na oprátce, 1961), dezertér Martin (Smrt si říká Engelchen, 1963), opilý strážce (Bláznova kronika, 1964), důstojník-předseda soudu (Pět hříšníků, 1964) a gestapák v nemocnici (Skok do tmy, 1964). Posledním kostýmem, který před kamerou nosil, byl talár žalobce Hitlerových zločinů v Brynychově psychologickém dramatu Já, spravedlnost (1967).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!