V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ZMOŽKOVÁ, Markéta

Markéta ZMOŽKOVÁ (* 5. 3. 1971 Havířov)herečka; dcera skladatele, zpěváka a vydavatele Jiřího Zmožka (* 1943) a sestra zpěváka Marcela Zmožka (* 1962). Od pěti let chodila na hodiny klavíru a ve škole recitovala na různých akcích. Ve třinácti letech si ji vybrali gottwaldovští režiséři Josef a Hana Pinkavovi za jednu z protagonistek, členku dívčího pěveckého sboru Gábiny, v dětské komedii Pohlaď kočce uši (1985). Poté sehrála malou roli spolužačky v lyrické komedii V. Drhy Do zubů a do srdíčka (1985), ale divákům se vryla do paměti až úlohou rozkurážené Anči, jejíž parta sparťanských vlajkonošů zdemoluje cestou na zápas svého klubu několik vlakových vagonů, ve Smyczkově  fiktivním dokumentu o agresivním chování fotbalových fanoušků Proč? (1987). Divákům na obrazovce se představila v tv. pohádce Kalhoty od krejčího ze Lhoty (1998). Po neúspěšném pokusu o přijetí do hudebně-dramatického oddělení Státní konzervatoře v Praze vystudovala střední ekonomickou školu a ve filmu se již neobjevila.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!