V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ZÍTKOVÁ, Jarmila

Jarmila ZÍTKOVÁ (* 14. 4. 1925 Brno, † 1. 2. 1965 Plzeň, sebevražda)herečka; dcera operního pěvce, skladatele a divadelního ředitele Otakara Zítka (1892–1955). Díky rodinnému zázemí vstřebávala do sebe smysl pro umění již od raného dětství. Studovala školu uměleckého tance a pohybové výchovy Jarmily Kröschlové a herectví u Soni Vydrové-Valdenové. V touze rozšířit umělecký rozhled se hned po osvobození roku 1945 dala zapsat na FF UK v Praze (obor dějiny výtvarného umění a estetika) a absolvovala pět semestrů. Ale pak u ní zcela převážil zájem o hereckou tvorbu, přerušila studia a nastoupila dráhu činoherní herečky v Městském divadle v Kladně (1945–47), odkud její cesta pokračovala po jevištích dalších oblastních scén v Opavě, Brně (Státní divadlo, Městské divadlo mladých), Pardubicích a Olomouci. Nadání plně rozvinula až v posledním angažmá – v Divadle J. K. Tyla v Plzni (1955–65). Přitažlivý zjev a kultivovaný projev ji předurčovaly pro postavy mladých žen a dívek s lyrickým a tragickým nádechem. Do české kinematografie se zapsala jedinou vedlejší rolí Antonie Moniky, druhé ženy pražského měšťana Václava Březiny (J. Raušer) ve Steklého zfilmování Jiráskova historického románu Temno (1950).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!