V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ČERNÁ, Zdeňka/Zdena

Zdeňka/Zdena ČERNÁ (* 6. 3. 1931 Praha, † 6. 5. 2014)herečka; manželka herce V. Bessera. S hereckým vzděláním z DAMU (1952) pokračovala v jevištní průpravě na oblastních scénách (Jihlava, České Budějovice, Teplice) a v zájezdovém souboru Ústřední divadlo československé armády. Od roku 1958 patřila ke kmenovým členkám souboru Realistického divadla Zdeňka Nejedlého v Praze, jemuž zůstala věrná až do jeho zrušení (1991). Ve filmu, kde se poprvé mihla jako zednička v Čechově stavební agitce Štika v rybníce (1951), vytvořila pouze několik malých rolí mladých manželek a matek (Zkouška pokračuje, 1959; Jarní povětří, 1961; Černá dynastie, 1962; Deštivý den, 1962). Výsledkem jejího více než dvacetiletého čekání na další film. příležitost byla epizodka sestry na ortopedii v psychologickém dramatu Štěpána Skalského Všechno nebo nic (1984). O něco více prostoru dostala na obrazovce v inscenacích a filmech (Horké dny, 1960; Samota, 1965; Královské usínání, 1974; Bude řeč o penězích, 1988), seriálech (Chalupáři, 1975; Případ pro zvláštní skupinu, 1989), ale hlavně v pohádkách (O Popelákovi, 1986; Drátenická pohádka, 1987; Pernikářka a větrný mládenec, 1990, O hloupé havířce, 1990; Pohádka o prolhaném království, 1992). Do svého studentské filmu ji jako babičku obsadil Marek Najbrt (Zprávy z domova, 1999). Nadace Život umělce ji udělila cenu Senior Prix (2001). Nelze ji zaměňovat se stejnojmenou produkční (* 1927).

 

 

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!