V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ZIMOVÁ, Magdalena

Magdalena ZIMOVÁ Madla, rozená Matejková (* 27. 1. 1974 Trenčianske Teplice)  – herečka slovenského původu; sestra herce Martina Matejky (* 1972) a manželka herce K. Zimy. Vystudovala katedru alternativního a loutkového divadla na DAMU (1997), ale již před absolutoriem měla angažmá v divadle Drak v Hradci Králové (1995–99) a od roku 1999 je členkou souboru pražského Divadla v Dlouhé (Běsi, Garderobiér, Lhář, Maškaráda, Myška z bříška). S manželem a bratrem hrála ve filmu Iva Trajkova Minulost (1998), kde představovala Lízu, jejíž partner (K. Zima) zabije v záchvatu vzteku jejího milence. S manželem se před kamerou opět setkala v dalším Trajkovově autorském snímku, tentokrát makedonsko-české road-movie Movie (2007) jako představitelka hlavní ženské postavy svérázné Dívky volnějších mravů. Na obrazovce hrála v tv. filmu Boží duha (2007) a princeznu v pohádce Tajemná truhla (2007). Širší veřejnosti je ale známá především jako sestřička Míša Prouzová v populárním tv. seriálu Ordinace v růžové zahradě (2005–08).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!