V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ZIMKOVÁ, Milka

Milka ZIMKOVÁ Emília / Emilia, rozená Lešková (* 1. 8. 1951 Prešov)  – slovenská herečka, spisovatelka a scenáristka. Absolvovala studium herectví na VŠMU (1973), stala se členkou Divadla pro děti a mládež (1974–75) a od roku 1975 je ve svobodném povolání. Výrazná představitelka divadla jednoho herce. S vlastními monodramaty a povídkami vystupovala nejen na slov. jevištích, ale i v pražské Viole a také v Polsku. Debutovala rolí Verony ve filmu Štefana Uhra Zlaté časy (1978), v jehož následujícím filmu Kamarátky(1979) už měla hlavní roli Rempové, matky dvou dětí, kterou opouští manžel a ona marně hledá porozumění u přítelkyň. Spolupráce s režisérem Uhrem pak vyvrcholila, kdy podle vlastní povídky Pásla kone na betone napsala i scénář ke stejnojmennému filmu (1982), v němž na koloritním pozadí východoslovenské vesnice hrála hlavní roli svobodné matky Johany; námět napsala i k pokračování příběhu, česko-slov. koprodukční komedii …kone na betóne (1995), kde opět vytvořila hlavní roli Johanky. Výrazné charakterní role ztvárnila rovněž v dalších slov. filmech (s režiséry Štefanem Uhrem, M. Ťapákem či Miloslavem Luterem). V českém filmu vytvořila postavu vlakové průvodčí ohrožované chuligány ve Smyczkově fiktivním dokumentu o delikventní mládeži podle skutečného případu s názvem Proč? (1987). Matkou dívčí hrdinky Slávky Čermákové (Zuzana Vačková) byla v Koskově dětském filmu Sedmé nebe (1987). Je autorkou próz Beze slov (2000) a Pásla kone na betone a iné (2002).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!