V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ZILIZIOVÁ, Eva

Eva ZILIZIOVÁ rozená Kelemenová (* 5. 8. 1952 Karlovy Vary)  – herečka, rozhlasová redaktorka a hlasatelka; po rodičích maďarského původu. Absolvovala obor herectví na DAMU (1975) a nastoupila do Krajského divadla v Kolíně. Herectví však brzy zanechala a přešla do služeb Čs./Českého rozhlasu, kde pracuje jako redaktorka a moderátorka ve zpravodajství. Ještě za studií na DAMU debutovala jako Jarmilka v kriminálním dramatu D. Kleina Zatykač na královnu (1973), poté ztvárnila manželku Danielu (manžela hrál Karel Gult) v Hanibalově „spartakiádním“ příběhu Anna, sestra Jany (1975) a filmografii nadlouho uzavřela jako Božka, přítelkyně elektrikáře Zámostného (J. Krampol) ve Steklého historickém snímku Skandál v Gri-Gri baru (1978). Filmování si znovu připomněla v přepisu próz Oty Pavla K. Kachyni Smrt krásdných srnců (1986), kde ztělesnila ženu rozvědčíka (A. Švehlík), s nimž provozovala výletní hostinec u Berounky. Hrála i hlavní roli ve filmu FAMU Sluníčko (1975). Na obrazovce se objevila v seriálu Útěk do Budína (2003) a na film. plátno se po odmlce vrátila epizodou koprodukčním snímku Iluzionista (2006).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!