V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ZIKÁNOVÁ, Dagmar

Dagmar ZIKÁNOVÁ (* 13. 3. 1926 Praha)  – herečka. Absolvovala dramatickou konzervatoř v Praze (1946), krátce hrála ve Větrníku, pak hostovala v oblastních divadlech (Plzeň, Jihlava, Mladá Boleslav) a byla členkou Divadla hudby a Kina-varieté Světozor v Praze. Od konce 40. let se objevovala ve filmu především v epizodkách služebných a pokojských (Hostinec „U kamenného stolu“, 1948; Pochodně, 1960; Ostře sledované vlaky, 1966), pokladních a biletářek (Bubny, 1964; Káťa a krokodýl, 1965), prodavaček (105 % alibi, 1959; Nikdo se nebude smát, 1965) a oddaných, ale i nevěrných manželek, jejichž mužské protějšky hráli např. F. Vicena (Rychlík do Ostravy, 1960), L. Lipský (Einstein kontra Babinský, 1963) a Č. Řanda (Táto, sežeň štěně, 1964). Největší příležitost před kamerou dostala ve Slavíčkově okupačním dramatu Mordová rokle (1951), kde ztělesnila vesnické děvče Maňku, sestru gestapem pronásledovaného sedláka Ondry Bašuse (O. Sklenčka).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!