V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ČERNÁ, Marie

Marie ČERNÁ (* 21. 5. 1906, † 19??)  – herečka. Jako představitelka dívčích rolí se objevila celkem v jedenácti němých filmech v drobných i větších úlohách, když ovšem debutovala jednou z hlavních rolí vesnické dívky Drahušky (ve skutečnosti šlechtického původu) v nedochovaném dramatu režisérky Z. Molas Závěť podivínova (1923). Naopak se dochoval snímek pod známé Šamberkovy div. hry Jedenácté přikázání (1925), kde hrála sestru hlavní hrdinky. Další role byly služebné (Jindra, hraběnka Ostrovínová, 1924), zámecké komorné (Z českých mlýnů, 1929), dřevorubcovy dcery (Děvče z hor, 1924) či milenky (Chyťte ho!, 1924). Ústředními ženskými party ji pověřil V. Kubásek ve svých dramatických příbězích podle románových předloh, v nichž ztvárnila zednickou dcerku a manželku bohatého dědice Evu Rovenskou (Okovy, 1925), ve dvojroli tulákovu dceru Dalenu a komtesu Alžbětu (Nemodlenec, 1927) a brusičovu schovanku Evu (Děvče z tabákové továrny, 1928). Naposled se objevila ve filmu Horské volání S. O. S. (1929) a o jejích dalších osudech není nic známo.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!