V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ZÍB, Antonín

Antonín ZÍB (* 31. 5. 1902 Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram, † 18. 9. 1972 Praha)  – herec, recitátor a rozhlasový komentátor; zřejmě choť herečky R. Hofmanová, neboť ta se později psala Hofmanová-Zíbová. Začínal v rodišti v ochotnickém spolku J. J. Ryby, po absolvování Obchodní akademie v Praze hrál v různých div. společnostech (1924–43) a přes třicet let byl členem hereckého souboru Čs. rozhlasu v Praze. Svůj charakteristický hlasový projev výrazně uplatnil jak v rozhlasových pořadech a hrách, tak jako spíkr dokumentárních filmů (Píseň o sletu, 1948; Kolona pro Afriku, 1961) a komentářů hraných filmů (Olověný chléb, 1953; Případ ještě nekončí, 1957; Ledové moře volá, 1961; Král Králů, 1963). Sám se na film. plátně objevil pouze v epizodních rolích inženýra (Zborov, 1938), promotora (Všude žijí lidé, 1960) a doktora (Jarní vody, 1968). Věnoval se i dabigu a za mistrovskou práci v rozhlase získal Řád práce (1954) a titul Zasloužilý umělec (1962).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!