V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ZEZULKA, Josef

Josef ZEZULKA (* 24. 4. 1904 Praha, † po 1946?)  – rekvizitář, asistent výroby i režie a příležitostný herec. Po knihkupecké praxi se věnoval filmu jako statista a epizodista (1926–40), rekvizitář, pomocník kamery a asistent výroby dvaceti filmů (1933–42). Poprvé ho kamera zachytila ještě v němé éře v roli chemika Božíka Radosty v dramatu V. Kubáska Válečné tajnosti pražské (1926). Často oblékal všelijaké uniformy: strážníka (Dobrý voják Švejk; 1926; Ve dvou se to lépe táhne, 1928; Za rodnou hroudu, 1930), legionáře (Třetí rota, 1931), vojáka (Život vojenský, život veselý, 1934), gardového důstojníka (Volha v plamenech, 1934), ale i průvodčího (Konečně sami, 1940) a ramenu zákona posloužil i v civilu jako policejní fotograf (Tři kroky od těla, 1934) či tajný (Pelikán má alibi, 1940). Byl i bankovním úředníkem (Pancéřové auto, 1929), sluhou (Nepočestná žena, 1930), obyčejným chodcem (Zlaté ptáče, 1932), členem pomníkové komise (Z bláta do louže, 1934), továrním zřízencem (Pán na roztrhání, 1934), sekretářem divadla (Žena, která ví, co chce, 1934), divákem (Naše XI., 1934), zaměstnancem panství (Na tý louce zelený, 1936), inspicientem (Slávko, nedej se!, 1938) a své účinkování na plátně ukončil jako host na večírku (Artur a Leontýna, 1940). Naposledy ho filmografické materiály uvádějí jako rekvizitáře filmů Paklíč (1944) a Lavina (1946). Zakládající člen ČSFU.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!