V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ZEMKOVÁ, Libuše

Libuše ZEMKOVÁ provdaná Sobotková (* 15. 7. 1924 Luhačovice, † 12. 4. 1960 Praha)herečka; dcera spisovatele Oldřicha Zemka (1893–1967) a manželka film. střihače Jiřího Sobotky (1921-1964). Vychovávaná byla v lásce k umění. První krůčky na jevišti učinila jako předškolačka v pohádkových hrách v brněnském Zemském divadle. Když se rodina přestěhovala do Prahy, příležitostně účinkovala na scéně žižkovského divadla Akropolis. Studovala reálné gymnázium a poté se stala posluchačkou dramatického oddělení Státní konzervatoře v Praze. Na sklonku okupace získala angažmá v holešovické Uranii (1944) a později byla členkou Divadla státního filmu Praha (1949–50) a Městského oblastního divadla Benešov (1950–53). Už na konzervatoři zaujala filmaře svou fotogeničností a příjemně zbarveným hlasem, což jí zajistilo jednu z hlavních rolí v konverzační detektivní komedii Čtrnáctý u stolu (1943), kterou natočil herec O. Nový se střihačem Antonínem Zelenkou. Hrála zde Lydii, zhýčkanou dceru velkoprůmyslníka Berseckého (K. Dostal). Po osvobození vytvořila před kamerou ještě několik vedlejších postav půvabných mladých žen: žena důstojníka čs. armády (J. Zrotal) v okupačním dramatu V. Wassermana Nadlidé (1946), komtesa Henrietta Astfeldová v Krškově životopisném dramatu Housle a sen (1946), sestra malostranské švadlenky (Z. Procházková) v Krejčíkově zfilmování Nerudových malostranských příběhů Týden v tichém domě (1947), švadlenka Anežka v Krškově psychologickém dramatu Až se vrátíš… (1947) a venkovské děvče Anička Kálalová v dobové agitce V. Kubáska Žízeň (1949). V 50. letech se její účast ve filmech omezila už jen na drobnější úlohy hlasatelky závodního rozhlasu (Slovo dělá ženu, 1952), cirkusové krasojezdkyně (Komedianti, 1953), ženy na slavnosti (Botostroj, 1954), dvorní dámy (Jan Žižka, 1955), kladenské ženy (Rudá záře nad Kladnem, 1955) a orientální krasavice (Legenda o lásce, 1956).

 

 

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!