V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ZEMANOVÁ, Jiřina

Jiřina ZEMANOVÁ (* 6. 10. 1922 Praha, † 14. 8. 2009 Praha)  – herečka. Základy herectví si osvojila u R. Deyla st. a po válce začínala profesionální činnost na pražských jevištích ve Studiu Divadla 5. května a v Divadle Větrník. Od konce 40. let vystřídala angažmá ve Vesnickém divadle (1949–56), klatovském divadle (1957–61) a poté Národním divadle v Praze (1966–71). Její filmografie čítá kolem tří desítek titulů, ale obsahuje pouze bezejmenné epizodky, např. prodavačky novin (Bubny, 1964), telefonistky (5 milionu svědků, 1965), vězeňkyně (Klíč, 1971), vévodkyně (Tajemství velikého vypravěče, 1971), květinářky (Půlnoční kolona, 1972), svatebčanky (Slečna Golem, 1972), venkovské ženy (Tajemství zlatého Buddhy, 1973), učitelky (Anna, sestra Jany, 1975), pacientky (Den pro mou lásku, 1976), plačící ženy na Staroměstském náměstí (Osvobození Prahy, 1976), ženy s chocholem (Adéla ještě nevečeřela, 1977), hosta (Koncert na konci léta, 1979), vrátné (Jak napálit advokáta, 1980), šatnářky (Ta chvíle, ten okamžik, 1981), řádové sestry (Kouzelné dobrodružství, 1982), ženy v okně (Poslední vlak, 1982) a tkadleny (Kouzelníkův návrat, 1984). Zaznamenána je také v nejtendenčnějších titulech normalizační kinematografie režiséra Karla Steklého jako žena s psíkem (Hroch, 1973), květinářka (Za volantem nepřítel, 1974), družstevnice Bouzová (Tam, kde hnízdí čápi, 1975) a sousedka (Skandál v Gri-Gri baru, 1978). Na obrazovce ji diváci mohli vidět např. v inscenaci Útěk ze života (1973). Nadace Život umělce jí udělila cenu Senior Prix (1997).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!