V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ZEMÁNEK, Štěpán

Štěpán ZEMÁNEK (* 15. 2. nebo 25. 12. 1908 Osek nad Bečvou, okres Hranice, † 4. 11. 1969 Brno)herec a divadelní režisér; bývalý manžel herečky M. Myslíkové. Zanechal studií na reálce v Lipníku nad Bečvou a v sedmnácti letech odešel k div. společnosti J. Stehlíka. Během následujících pěti sezon se učil hereckému řemeslu u dalších kočovných společností (V. Choděra, F. Veselý, K. Roden st.) a v pražské Uranii. Mužný štíhlý zjev, sonorní hlas a dobrá dikce byly předpokladem, že mu svěřovali milovníky a noblesní světáky. Od první poloviny 30. let střídal kratší i delší angažmá v oblastních divadlech v Olomouci (1933–37), Plzni (1937–48) a Brně, kde v činohře tamního Státního divadla svou jevištní dráhu završil (1948–69). Vynikl schopností jemné, břitké konverzace v komediálním repertoáru, ale zvládal i složité charaktery domácích i světových dramatiků. V českém filmu zanechal stopu jen čtyřmi menšími rolemi: debutoval epizodou velitele pohraniční stráže ve filmu pro děti Konec strašidel (1952), o něco větší příležitost dostal jako zedník Josef Petržela, otec Bertýny (I. Janžurová), ve filmu K. Kachyni na námět Jana Procházky Ať žije republika (1965), a především jako dlouholetý řidič Lojza Pisingr, provázející na cestách po okrese tajemníka ONV Arnošta Pánka (J. Pántik) v Helgeho psychologickém dramatu Stud (1967). Filmografii ukončil rolí Vinarského ve Vávrově historickém podobenství Kladivo na čarodějnice (1969). S výraznou mluvou se dobře uplatnil v recitaci (často spolupracoval s brněnským Domem umění) a v dramatických pořadech brněnského studia Čs. rozhlasu.

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!