V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ZELENKA, Michal

Michal ZELENKA (* 18. 11. 1975 Kladno)  – herec. Jako čerstvý absolvent herectví z DAMU působil dvě sezony v českobudějovickém divadle a od roku 2000 hraje v Činoherním klubu v Praze. Početnějšímu okruhu diváků se představil na tv. obrazovce v pohádkách (O králi, hvězdáři, kejklíři a třech muzikantech, 1996; Pekelná maturita, 2002; Poslední kouzlo, 2006; Pohádkové počasí, 2008; Hospoda U Bílé kočky, 2008) a seriálech (Redakce, 2004; Ulice, 2005; Horákovi, 2006; To nevymyslíš!, 2005–06; Ošklivka Katka, 2008; Vyprávěj, 2009), návštěvníci kin ho mohli zatím vidět jen v epizodkách filmů Tmavomodrý svět (2001) a Restart (2005).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!