V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ZELENKA, Bedřich

Bedřich ZELENKA (* 3. 12. 1921 Kralupy nad Labem, † 14. 10. 2011 Praha)  – herec, scenárista a kabaretiér; bratr scenáristy a dramaturga Otta Zelenky (* 1931). Vystudoval obchodní akademii a nastoupil dráhu obyčejného úředníka. Jako kulturní referent začal psát do časopisu Dikobraz. Jeho spolupráce s ČST se později změnila v redaktorské a dramaturgické působení v tomto médiu. Roku 1961 přešel z televize do rozhlasu, jemuž zůstal věrný až do důchodu. Publikoval knižně řadu sbírek anekdot (Elce pelce do pekelce, 1962; Anekdoty pana Kohna, 1970; Skotské anekdoty, 1972) a vydal memoárovou knihu Capitolky ze života mého (1995). Stál u zrodu populární postavy Hlustvisiháka, pro kterou psal scénky. Drobné aktivity měl i v oblasti kinematografie: poskytl náměty k satirickým komediím (Konec jasnovidce, 1957; Každá koruna dobrá, 1961) a zahrál si epizodky revizora (Mezi nebem a zemí, 1958), prodavače gramodesek (Hlavní výhra, 1958) a konduktéra („Čtyři vraždy stačí, drahoušku“, 1970) i větší roli děkana Dobeše v komedii Otakara Fuky Samorost (1983). Na obrazovce se objevil v tv. filmu Silnice šedivá (1972), k němuž napsal i námět.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!