V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ČERNÁ, Ema/Emma

Ema/Emma ČERNÁ (* 23. 3. 1937 Mladá Boleslav)  – herečka. Vystudovala obchodní akademii a teprve napotřetí byla přijata ke studiu herectví na DAMU (1956–1960). Působila v Divadle Na Zábradlí (1960–62), pak byla dlouholetou hereckou oporou a lektorkou dramaturgie v Městském divadle, respektive Divadle pracujících v Mostě (1963–86), kde svůj dívčí půvab spojený s pohybovou vyspělostí a schopností jemné ironie i sebeironie uplatnila v rolích klasického i moderního repertoáru, především světových autorů (Medea, Sen noci svatojánské, Kupec benátský, Večer tříkrálový, Hedda Gablerová, Pygmalion). Od roku 1986 byla členkou pražského Divadla S. K. Neumanna, respektive Divadla pod Palmovkou. V 90. letech účinkovala např. v Divadle Komedie (Konec hry). Vstup do na plátna kin jí zprostředkovala epizodka sestry hlavního hrdiny (J. Kačer) v dramatu E. Schorma Každý den odvahu (1964). Její herecké kvality civilního a do nitra soustředěného projevu dokázal maximálně zhodnotit režisér F. Vláčil, když ji ve svém psychologickém dramatu Adelheid (1969) obsadil jako parnerku P. Čepka do titulní role Němky Adelheid Heidenmannové, dcery nacistického funkcionáře, za jehož provinění obětuje vlastní život na rodném statku v prvních poválečných dnech. S Čepkem se před kamerou znovu setkala hned v následujícím filmu, v Matějkově psychologickém snímku Nahota (1970), kde hrála menší roli moderní dívky Anděly. Od počátku 70. let se její spektrum víceméně omezilo na podružnější postavy lékařek a ošetřovatelek (Pět mužů a jedno srdce, 1971; Známost sestry Aleny, 1973; Den pro mou lásku, 1976; Skalpel, prosím, 1985; Báječná léta pod psa, 1997), učitelek a vychovatelek (Setkání v červenci, 1978; Dívka s mušlí, 1980), poštovních úřednic (Dny zrady, 1973; Smích se lepí na paty, 1986) a matek (Proč?, 1987; Samotáři, 2000) a po boku J. Kodeta hrála v „životopisném“ filmu o F. Vláčilovi Sentiment(2003). Portrét hrdé a tvrdohlavé německé šlechtičny Utte von Lieven vytvořila v Cieslarově výpravné historické fresce Krev zmizelého (2005). Zatím naposled se na plátně objevila jako důchodkyně v hořké komedii V. Chytilové Hezké chvíle bez záruky (2006) a Mařánková v dramatu Hlídač č. 47 (2008). Stejně nepravidelně účinkovala v tv. inscenacích a filmech (Legenda o řece, 1960; Případ Adler, 1974; Útěk ze seriálu, 1989; Jediná na světě, 1995; Ze života pubescentky, 1999; PF 77, 2003; Rána z milosti, 2005) a seriálech (Lékař umírajícího času, 1983; Rodáci, 1988; Dobrodružství kriminalistiky, 1989; Přítelkyně z domu smutku, 1993; Vyprávěj, 2009). Vyučuje na Vyšší odborné škole herecké v Praze.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!