V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ZEFFIOVÁ, Marie

Marie ZEFFIOVÁ Mařenka (* 14. 8. 1882 Praha, † 7. 12. 1935 Praha)zpěvačka a herečka; manželka herce a kabaretiéra J. Zeffi-Heřmana, odtud se uvádí i jako Marie Heřmanová-Zeffi matka klavíristy Josefa Heřmana a zpěváka, tanečníka a kapelníka Karla Heřmana (1903–19??). Bývalá koloraturní zpěvačka působila pak většinou po boku svého chotě. Roku 1897 hrála a zpívala v Šindelářově Orfeu na Vinohradech, poté působila v Sýkorově Varieté, u ředitele Cihelky, v kabaretu Schoebel, roku 1912 U Lhotků, pak ve Dvorním pivovaru a ve Hvězdě. Třikrát si zahrála i ve filmu: ženu dřevorubce Řehoříka (K. Fiala (1)) v dramatu V. Kubáska Děvče z hor (1924), pavlačovou klepnu v Krňanského melodramatu podle románu Ignáta Herrmanna Příběh jednoho dne (1925) a naposledy sousedku už ve zvukovém filmu, autorské frašce E. A. Longena Skalní ševci (1931). Její hlas zachytily dobové fonografické válečky (1908).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!