V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ZEDNIKOVIČ, Marián

Marián ZEDNIKOVIČ (* 15. 8. 1951 Bratislava, † 5. 5. 2007 Bratislava)  – slovenský herec. Od absolvování studia herectví na VŠMU (1974) byl nejprve členem Divadla pro děti a mládež v Trnavě (1974–80) a poté činohry Nové scény v Bratislavě. Roku 1990 se stala jeho domovským divadlem Astorka Korzo ’90. Roku 2005 se představil českému publiku v inscenaci Kupec benátský v rámci Shakespearovských letních slavností na Pražském hradě. Na film. plátno pronikl v 80. letech, kdy debutoval úlohou prospěchářského architekta Aurela Kyselky v Kavčiakově psychologickém filmu Zbohom, sladké driemoty (1983). Poté vytvořil spolu s Mariánem Geišbergem ústřední dvojici v Párnického psychologickém snímku z období 2. světové války Kára plná bolesti (1985). Menší postavu učitele Žížalky si zahrál v dětském filmu Miroslava Balajky Pětka s hvězdičkou (1985). S hlavní rolí Svätopluka Sysla v Rapošově situační komedii Utekajme, už ide! (1987) zvítězil v čtenářské anketě slov. časopisů Nejlepší herec roku. Zdárně se ujal hlavní role jazzového trumpetisty a bohémského šprýmaře Bena Vichnára v Matulově hudební komedii Volná noha (1989). Naposledy se objevil jako řidič v Šulíkově poetickém filmu Orbis Pictus (1997).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!