V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ZDRÁHAL, Robert

Robert ZDRÁHAL užíval i pseudonym O. Brown (* 19. 5. 1898, † 5. 1. 1942)  – režisér, scenárista, herec a podnikatel. Jak to v začátcích české kinematografie nebylo výjimkou, platí i pro něj označení „muž devatera film. řemesel“. Původní profesi žurnalisty vyměnil na sklonku 1. světové války za práci u filmu, kde začínal jako herec Fenclovy výrobny Pragafilm. Filmografické prameny ho poprvé registrují v nedochovaném melodramatickém filmu F. Seidla V měsíci lásky (1918). Záhy se postavil sám za kameru jako režisér filmu Probuzené svědomí (1919). Pod pseudonymem O. Brown napsal námět a scénář film. dramatu P. Pražského Stíny (1921). Roku 1922 se stal uměleckým ředitelem produkční společnosti Zorafilm. Jako hereckého představitele praporčíka Siegerta ho angažoval do vojenské komedie Šest mušketýrů (1925) režisér P. Pražský, kterého naopak Zdráhal obsadil (vedle M. Friedmanové S. Marwille) do svého film. dramatu podle románu Rudolfa Medka Ohnivý drak (1925), které se však nedochovalo. S podobným hereckým ansámblem režíroval Zdráhal autorské melodrama Pražské děti (1927). Mezi kosmopolitní režiséry (ale nejnižší kategorie) se zařadil nedochovaným česko-rakouským koprodukčním filmem „ze šumavských hvozdů“ Souboj lásky (1928), u něhož byl spolautorem námětu a scénáře, spolurežisérem a výrobcem. Filmografii uzavřel ve zvukové éře komedií Exekutor v kabaretu (1933), opět natočené na vlastní námět a scénář.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!