V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ZAVŘEL, Miloš

Miloš ZAVŘEL (* 3. 4. 1927 Praha, † 29. 12. 1996 Praha)  – operetní herec a divadelní režisér; syn operních pěvců Karla Zavřela (1891–1963) a Hany Hrdličkové (1893–1982), otec herců J. Zavřela a V. Zavřela. Průpravu získal u otce a profesionálně začínal v Krajském oblastním divadle České Budějovice (1953–57). Celé následující tvůrčí období strávil na jevišti Hudebního divadla v Karlíně, kde se od roku 1969 věnoval hlavně režii. Ve filmu se objevil v neurčených epizodních rolích: muž s trumpetou (Ledoví muži (1960), družstevník (Osení, 1960), pracovník kontroly (Muž z prvního století, 1961), barman (Jeden z nich je vrah, 1970), kriminalista (Případ mrtvého muže, 1974) a řidič (Město nic neví, 1975). Na obrazovce si zahrál mj. v inscenaci Krásná Helena (1973) a v seriálu Dobrodružství kriminalistiky(1989).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!