V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ZAVŘEL, Jiří

Jiří ZAVŘEL (* 5. 10. 1949 Praha, † 1. 6. 2010 Praha)  – herec; syn operetního herce a divadelního režiséra M. Zavřela, bratr herceV. Zavřela. Začínal na konci 60. let jako elév Hudebního divadla v Karlíně. Po krátkém hostování v pražském Divadle Jiřího Wolkera se připojil k souboru ústeckého Kladivadla, po jehož administrativním zrušení (1971) vzniklo na jeho základech Činoherní studio, začleněné pod ústecké Státní divadlo Zdeňka Nejedlého. Zavřel brzy tuto scénu opustil a herectví (příležitostně před kamerou a rozhlasovým mikrofonem) praktikoval ve svobodném povolání. K hraní ve filmu se dostal sporadicky v 70. letech, kdy vytvořil drobné postavy mladíků, jako byli vesnický mládenec Lojza (Velikonoční dovolená, 1971), mechanik autoservisu (Jáchyme, hoď ho do stroje!, 1974), krajan z Moravy (Dvacátý devátý, 1974), student (Plavení hříbat, 1975), učitel tělocviku (Konečně si rozumíme, 1976) a pohraničník Boty plné vody (1976). Po zbytech života se již ve filmu vůbec neobjevil, pouze pro něj namlouval komentáře, naposledy jako vypravěč v Nikolaevově středověké detektivce Jménem krále (2008). Právě jeho zvučný mužný hlas se mu po roce 1989 stal hlavním výrazovým prostředkem, který hojně uplatnil v dabingu, kterému se však věnoval nejen jako interperet (namlouval např. Arnolda Schwarzeneggera, Buda Spencera, Charlese Bronsona, Johna Goodmana, Johna Candyho, Eli Wallacha a hlavně Robbie Coltranea), ale i jako úpravce dialogů a režisér českého znění. Někdy bývá zaměňován za asistenta kamery Jiřího Zavřela (*1939).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!