V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ZATLOUKAL, Pavel

Pavel ZATLOUKAL (* 20. 10. 1943 Brno)  – herec. Od dětství hrál v brněnských amatérských divadlech (Divadlo železničářů, Studio Antonína Kuše). Po návratu z vojenské prezenční služby, kterou částečně vykonával v Plzni, kde se sblížil s B. Hybnerem a společně zde připravovali večery poezie, se vyučil v brněnské Tesle frekvenčním mechanikem. Stálý zájem o divadlo ho přivedl mezi členy Divadla X, jednoho z nejvýznamnějších amatérských divadel poezie poloviny 60. let. Náhoda způsobila, že vyměnil kariéru amatérského herce za profesionální, když se zúčastnil konkursu v Těšínském divadle v Českém Těšíně, kam byl roku 1966 přijat jako elév a následně angažován. V praktické a mnohostranné průpravě činoherce pokračoval od roku 1968 na dalších oblastních scénách v Jihlavě a Uherském Hradišti, až roku 1974 zakotvil natrvalo v brněnském Divadle na provázku. Všestranné herectví, výborné pohybové schopnosti, průkazný sklon k polohám ambivalentní tragikomiky a současně umění ostré charakterové zkratky, to vše z něj učinilo jednu z nejvýraznějších osobností této experimentální scény. Věnuje se i divadlu jednoho herce. V posledních letech hostuje v pražském Divadle v Celetné. Jeho filmografie zatím není nijak rozsáhlá. V Sísově film. verzi provázkovského muzikálu Balada pro banditu (1978) si zopakoval svou jevištní postavu koločavského starosty a zrádného zbojníka Derbaka. S delším časovým odstupem se před kamerou znovu ocitl, když mu V. Chytilová svěřila úlohu pijáckého kumpána Lojzy v satirické komedii Dědictví aneb Kurvahošigutntag (1992) a posléze v její tragikomedii Vyhnání z ráje (2001) ztělesnil rebela Krejzu. V Morávkově komedii Nuda v Brně (2003) předvedl vlastní kreaci Pavla Zatloukala na scéně divadla a naposled hrál Břéťu Jirků ve Šteindlerově komedii O život (2008). Objevuje se i v tv. inscenacích a filmech (Kdo chytá štěstí za pačesy, 1979; Restaurace, 1982; Velká rána, 1984; Případ s černým vzadu, 1993; Nevinný, 1995 a Útěky, 2003) a také v seriálech (Detektiv Martin Tomsa, 1995; Konec Velkých prázdnin, 1996 či 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem, 2004). Spolupracuje rovněž s brněnským rozhlasem.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!