V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ZAORALOVÁ, Hana

Hana ZAORALOVÁ provdaná 1. Slavíková, 2. Švejnohová (* 25. 12. 1955 Brno)  – herečka, moderátorka a organizátorka. Znalosti několika světových jazyků uplatňuje od mládí až dodnes jako tlumočnice. Po absolvování dramatického oddělení Státní konzervatoře v Brně (1975) hrála na oblastních scénách v Jihlavě (1975–77), Gottwaldově (1977–82) a v brněnském Satirickém divadle Večerní Brno (1982–88). Následně již působí ve svobodném povolání. Počátkem 80. let se uvedla na film. plátně bezejmennými epizodkami (Děti zítřků, 1980; Požáry a spáleniště, 1980; Mezi námi kluky, 1981), k nimiž doplnila i vedlejší roli Marcely, náročné mladé manželky vedoucího slévarny Kalouska (F. Řehák), v hořké komedii V. Drhy Dneska přišel nový kluk (1981). S V. Zavřelem vytvořila pak ústřední manželský pár Válkových, kolem jejichž nabouraného domku mezinárodním kamionem se točí kriminální zápletka koprodukční komedie Gorana Gospiće Atrakce švédského zájezdu (1989). Na obrazovce se představila mj. v seriálu Slovácko sa nesúdí (1974) a inscenacích a tv. filmech (Magma, 1983; Víc než případ, 1984; Skřivánek a sova, 1984; Svobodárna, 987). Počátkem 90. let vstoupila do mediální sféry jako rozhlasová moderátorka (Radio Plus, Zlatá Praha, Frekvence 1), programová hlasatelka ČT a tisková mluvčí. Roku 2002 založila dámský klub D.klub Le Patio, respektive D.klub Femme Session, moderuje a organizuje různé akce (módní přehlídky, tiskové konference, plesy, prezentace firem aj.). Je spoluautorka kuchařky a oblíbených kalendářů s recepty z Dámského klubu (pořad Frekvence 1).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!