V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ZÁMIŠ, Erik

Erik ZÁMIŠ (* 6. 10. 1921 Praha, † 3. 1. 1979 Liberec)  – herec a divadelní režisér. Ještě než vystudoval Státní konzervatoř v Praze (1946), hrál krátce v pražském Větrníku. Od konce 40. let prošel pražskými div. soubory (Městské divadlo na Královských Vinohradech, Pražská estráda, Ústřední soubor ministerstva vnitra, Státní zájezdové divadlo, Divadlo Jiřího Wolkera) i oblastními scénami (Varnsdorf, Liberec). Zkušenosti s filmováním získal jen díky několika figurkám, např. simulanta (Poslední mohykán, 1947), automobilového závodníka (Tři kamarádi, 1947), soudního úředníka (Psohlavci, 1955), účastníka schůze (Nechte to na mně, 1955), cizího pacienta (Sny na neděli, 1959) a člena tkalcovské delegace (Pavlínka, 1974).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!