V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ZAKOPAL, Bohuš

Bohuš ZAKOPAL (* 20. 11. 1874 Čilec, okres Nymburk, † 8. 10. 1936 Praha)  – herec. Nejprve sbíral zkušenosti u různých cestujících div. společností (mj. K. Stocký) a od roku 1902 jako člen Budilova činoherního souboru Městského divadla v Plzni. Roku 1907 odešel do Prahy, když získal angažmá v Městském divadle na Královských Vinohradech, jemuž zůstal věrný do odchodu na odpočinek (1930). Vyšel z psychologicko-analytické herecké metody, kterou obohatil určitými prvky expresionismu. Byl představitelem lidových a maloměstských typů a vynikl i jako komik bodrých a hřejivých poloh. V české kinematografii zanechal svou stopu v jediném filmu, a to v roli lakomce v němé komedii Jana A. Palouše Noční děs (1914). Od konce 20. let účinkoval v rozhlasu, a tak zůstal zachován i jeho hlas. Jeho umělecký profil napsal Josef Teichman v monografii Bohuš Zakopal (1946).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!