V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ZACHARIÁŠ, Ivan

Ivan ZACHARIÁŠ (* 19. 10. 1971 Praha)  – filmový režisér, scenárista a kameraman. Narodil se do film. rodiny (babička byla produkční, maminka film. střihačka), a tak se přirozeně přihlásil na obor dokumentární tvorby (původně uvažoval o kameře) na pražskou FAMU, kterou ukončil magisterským diplomem (1990–96). Natočil několik dokumentárních a krátkých hraných filmů (Mulit, 2003), ale věnuje se hlavně natáčení reklam. Během 90. let se zařadil nejen k české špičce, ale i mezi deset nejlepších režisérů reklam na světě (mj. je autorem festivalových znělek pro MFF Karlovy Vary 2001 a 2008), vytváří klipy pro přední světové firmy a je nositelem mnoha prestižních cen. Jako kameraman se podílel na dokumentu J. Svěráka a Martina Dostála Tatínek (2004) a portrétu profesora I. Vyskočila (1996) v tv. sérii Genus společnosti Febio. Jednou se také naopak sám postavil před kameru, aby ztvárnil postavu prince Hromoslava v Brabcově zfilmování Jarryho černé grotesky Král Ubu (1996).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!