V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ZACHAR, Karol L.

Karol L. ZACHAR vl. jm. Karol Legény (* 12. 1. 1918 Antol, okres Žiar nad Hronom, † 17. 12. 2003 Bratislava)  – slovenský herec, divadelní režisér a scénograf; otec herce Jána Zachara (* 1954). Vyrůstal v rodině zanícených ochotníků a od dětství se věnoval ochotnickému divadlu, které hrál i jako středoškolák v Banské Bystrici a za vysokoškolských studií v Praze. Studoval na ČVUT Praha (1936–38), na Filosofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě (1938–40) a roku 1942 absolvoval herectví na Státní konzervatoři v Bratislavě. Od roku 1939 byl členem činohry Slov. národního divadla v Bratislavě (od roku 1965 i jako režisér), kde vynikl v mnoha velkých rolích slov. a světového repertoáru. Jeho kreace, umocněné zvláštním zabarvením hlasu a úsměvně nadlehčenými gesty i mimickým projevem, se vyznačovaly detailním realistickým prokreslením dramatických postav a v komediích se smyslem pro nadsázku i jemnou karikaturu. Od poloviny 40. let účinkoval také ve filmu, kde ztvárňoval postavy různých rázovitých venkovských typů (Varúj..!, 1946; Vlčie diery (1948; Kozie mlieko, 1950), později šibalských starců a moudrých dědků (Rok na dedine, 1967; Pacho, hybský zbojník, 1975; Začiatok sezóny, 1987). Menší role hrál i v českých filmech Bílá tma (1948), Karhanova parta (1950), Nástup (1952), Ztracená stopa (1955) a Hordubal (1979). Své výtvarné nadání (věnoval se hlavně kresbě a karikatuře) uplatnil jako výtvarný poradce a návrhář kostýmů pro divadlo i film. Je autorem obrazové knihy Slovenskí divadelníci v kresbách K. L. Zacharu (1956). Uplatnil se i jako pedagog na konzervatoři a VŠMU v Bratislavě. Přehled a zhodnocení jeho tvorby shrnuje dvousvazkový sborník Divadelník Karol L. Zachar (1997), který sestavil Ján Sládeček. Laureát Národní ceny (1949), Státní ceny (1951), Státní ceny Klementa Gottwalda (1967), nositel Řádu práce (1969) a titulů Zasloužilý umělec (1966) a Národní umělec (1978).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!