V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ZACH, Jiří

Jiří ZACH vl. jm. Zeitberlich (* 29. 8. 1925 Brno, † 5. 8. 2003 Brno)  – herec. Absolvoval dramatické oddělení Státní konzervatoře v Brně (1945) a poté během čtyřiceti let vystřídal herecká angažmá na oblastních scénách v Karlových Varech (1948–55), Liberci (1955–62), Gottwaldově (1962–65) a Ostravě (1965–84), aby svou jevištní činnost ukončil (už jen na půl úvazku) ve Slováckém divadle Uherské Hradiště (1988–91). V českém filmu zanechal jen nevelkou stopu rolí docenta Coufala (Mykoin PH 510, 1963) a epizodkou generála (Bláznova kronika, 1964). Již předtím pronikl do filmu alespoň hlasem v animované pohádce Jablůňka se zlatými jablky (1952) režiséra Eduarda Hofmana. Se značným odstupem od film. rolí se objevil v ostravském studiu na obrazovce v tv. seriálech Kamenný řád (1975), Jahody na stéble trávy(1984) a Velké sedlo (1987).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!