V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ZAHRYNOWSKÁ, Milena

Milena ZAHRYNOWSKÁ provdaná Sychrová (* 10. 11. 1941 Praha, † 5. 12. 1986 Praha)  – zpěvačka a herečka; matka zpěváka a herce F. Sychry. Absolvovala Státní konzervatoř v Praze (1962), kde nejprve studovala v tanečním a posléze kompozičním a dirigentském oddělení. Během studií vystupovala v AUS Víta Nejedlého a Divadle Na Fidlovačce. Od roku 1963 až do předčasné smrti byla sólistkou operety v Hudebním divadle v Karlíně a Nuslích, kde jako pohybově a pěvecky disponovaná herečka atraktivního vzhledu byla protagonistkou četných operetních a muzikálových představení (Divotvorný hrnec, Kankán, Hello, Dolly, Muž z la Mancha, Manon). Vedle domovské scény hostovala i v divadlech Rokoko, Paravan, Semafor (Šest žen Jindřicha VIII., Jonáš a ting-tangl, hlavní role v Sektě) a ve Viole. Hojně se uplatňovala v tv. hudebních a revuálních pořadech. Filmaři o ni projevili větší zájem pouze v 60. letech, kdy se na plátně objevila v úlohách tanečnic (Smyk, 1960; Limonádový Joe aneb Koňská opera, 1964; Kdyby tisíc klarinetů, 1964; Zločin v dívčí škole, 1965; Flirt se slečnou Stříbrnou, 1969) nebo svůdných žen (Poslední růže od Casanovy, 1966; Pražské noci, 1968; Slasti Otce vlasti, 1969), ale i nevěsty (Křik, 1963). Režisér Pavel Juráček si ji vybral jako představitelku tajemné Dominiky v podobenství Případ pro začínajícího kata (1969). Maminku malé hrdinky Claudie (V. Renčová) hrála ve dvou Polákových filmech Pan Tau a taxikář (1972) a Pan Tau a tisíc kouzel (1972). Naposledy se ve filmu objevila jako zpěvačka v Hodinářově svatební cestě korálovým mořem (1979). Několikrát si zahrála i na tv. obrazovce (Svatební cesta aneb Ještě ne, Evžene, 1966; Sedm žen Alfonse Karáska, 1967; koprodukční seriál Hledá se pan Tau, 1972 a také v seriálu Pápa Offenbach, 1970). Její pěvecké umění zachytily alespoň zčásti i gramofonové desky (respektive je přepsáno na dnešní audionosiče): Václav Hybš a jeho hosté a DVD s hity Semaforu (Písnička pro kočku).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!