V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ČERMÁK, Otto

Otto ČERMÁK (* 21. 2. 1882 Praha, † 13. 8. 1962 Praha)  – herec. Profesionální hereckou dráhu zahájil roku 1913 v Pištěkově divadle v Praze, pak prošel do konce války angažmá mj. v Uranii, Národním divadle v Brně (1919–30), Olomouci a Divadle A. Sedláčkové. Po osvobození působil jako režisér v Českých Budějovicích (1945–46), Uherském Hradišti (1946–47) a jako herec v Divadle státního filmu (1948–51) a Divadle Jiřího Wolkera v Praze (1953 až 1958). Jeho doménou se staly postavy vnitřního sváru, duševní rozkolísanosti a tragického rozměru. Křest před kamerou absolvoval vedlejší úlohou hospodáře Aloise Hájka v dramatu V. Wassermana Lidé pod horami (1937). Mezi více než dvěma desítkami vedlejších a epizodních film. postav figurují např. primář nemocnice (Muž z neznáma, 1939), městští hodnostáři (Madla zpívá Evropě, 1940; Zvony z rákosu, 1950; Psohlavci, 1955), dělníci (Racek má zpoždění, 1950; Výstraha, 1953), vesničané (Žízeň, 1949; Slepice a kostelník, 1950; Usměvavá zem, 1952), faráři (Muzikantská Liduška, 1940; Temno, 1950), lichvář (Pan Habětín odchází, 1949) a německý císař Zikmund (Jan Roháč z Dubé, 1947) u V. Borského. Opakovaně ho obsazoval do svých historických a životopisných filmů režisér Václav Krška (Posel úsvitu, 1950; Mikoláš Aleš, 1951; Mladá léta, 1952; Z mého života, 1955). Věnoval se rovněž pedagogické činnosti na brněnské konzervatoři (1920–34).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!