V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ZÁHRADNÍK, Slavo

Slavo ZÁHRADNÍK Slavomír (* 10. 7. 1937 Nižná Boca, okres Liptovský Mikuláš, † 5. 12. 1991 Bratislava)  – slovenský herec. Absolvoval studium herectví na bratislavské VŠMU (1961) a pak působil na bratislavských scénách: člen činohry Nové scény (1961–62, 1968–74), Tatra revue (1964–65), Divadla poézie (1965–68), od roku 1974 byl ve svobodném povolání. V herectví převážně civilních poloh je jeho nejmarkantnějším výrazovým prostředkem členitý slovní projev opírající se o osobité, drsné zabarvení hlasu. Doménou mu byly postavy robustních, přímočarých chlapů. Filmu a televizi se začal programově věnovat od konce 50. let, od roku 1974 se těžištěm jeho tvorby stal film, televize, rozhlas a dabing. Na film. plátně vytvářel ostře konturované charaktery s nádechem drsnosti a občas i humoru. Režiséři ho jako typ obsazovali do úloh vojáků, příslušníků bezpečnosti, inženýrů apod. Hrál ve filmech Štyridsaťštyri (1957), Smrť prichádza v daždi (1965), Volanie démonov (1967), Poéma o svedomí(1978). V Hubáčkově příběhu ze stavby nového dolu Začít znova (1963) mu připadla hlavní role mladého brigádníka Jana Stehlíka (mluví ho J. Tříska). Vedlejší postavy vytvořil jako dřevorubec Geržak v Balíkově dramatu ze slov. hor roku 1944 Jeden stříbrný (1976), a Slavo Forman v Balíkově příběhu Já jsem Stěna smrti (1978) a herec Menenius ve Vávrově Putování Jana Amose (1983). Z jeho bohatého účinkování ve slov. filmech bude většině českých diváků jistě nejbližší role otce Zrubce z Rapošova hudebního snímku o problémech dospívající mládeže Fontána pre Zuzanu (1985).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!