V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ZÁHOŘÍK, Vojta

Vojta ZÁHOŘÍK Vojtěch (* 23. 4. 1881 Praha, † 18. 12. 1957 Praha)  – herec a divadelní režisér; bratr herečky A. Záhoříkové. V letech 1899–1922 prošel řadou div. společnosti (F. Zöllner aj.) a ve 20. a 30. letech střídavě hrál v řadě pražských divadel (mj. Uranie, Tylovo divadlo v Nuslích, žižkovská Akropolis). Po válce působil na oblastních scénách v Novém Boru (1948–49) a Kolíně (1949–56). Od počátku 20. let vytvořil ve dvaceti němých filmech pestrou galerii figurek: japonský učenec (Melchiad Koloman, 1920), strážník (Šílený lékař, 1920), tkadlec (Sněženky, 1920), vrchní (Magdalena, 1920), herec a básník (Sázka na hubičku, 1921), mlynář (Babička, 1921), hospodský (Kříž u potoka, 1921), chalupník (Paličova dcera, 1923) a surový opilec (Batalion, 1927). V komedii V. Wassermana podle Nerudova fejetonu Kam s ním? (1922) propůjčil tvář ústřední postavě, spisovateli a novináři Janu Nerudovi. Zvukový film ho zachytil jen dvakrát (Jan Roháč z Dubé, 1947 a Čapkovy povídky, 1947).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!