V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ZÁHORSKÝ, Richard Alois

Richard Alois ZÁHORSKÝ (* 20. 6. 1902 Praha, † 1981 Praha)  – herec. Začínal v polovině 20. let jako elév Národního divadla v Praze, účinkoval v Gamzově souboru České studio, pražské Uranii, Východočeské společnosti a Divadle Anny Steimarové. Dva roky studoval na Státní konzervatoři v Praze při současném angažmá v činohře Národního divadla (1927–34). Poté byl členem Městského divadla na Královských Vinohradech a od roku 1950 až do odchodu na odpočinek působil v Městských divadlech pražských. Od poloviny 30. let byl častým návštěvníkem film. ateliérů, kde figurkami přispěl do pěti desítek filmů nejrůznějších žánrů. První epizodkou nezaměstnaného hudebníka (Král ulice, 1935) odstartoval plejádu postaviček širokého rejstříku profesí a stavů, když do konce 30. let hrál nejčastěji ve filmech nenáročných režisérů L. Broma (Harmonika, 1937; Kariéra matky Lízalky, 1937; Vyděrač, 1937; Tulák Macoun, 1939) a V. Slavínského (Děvčátko z venkova, 1937; Bílá vrána, 1938). Znárodněná kinematografie mu pak nabídla nejčastěji role mnichů, kněží a nižších církevních hodnostářů (Revoluční rok 1848, 1949; Temno, 1950; Posel úsvitu, 1950; Akce B, 1951; Haškovy povídky ze starého mocnářství, 1952; Proti všem, 1956; Zabitá neděle, 1969; „Pane, vy jste vdova!“, 1970), sluhů a komorníků (Velká přehrada, 1942; Červená ještěrka, 1948; Poslední růže od Casanovy, 1966; Jarní vody, 1968), vrátných (Křik, 1963; Střepy pro Evu, 1978) a činovníků (Mikoláš Aleš, 1951; Jan Hus, 1954; Baron Prášil, 1961; Slečna Golem, 1972). Zahrál si i otce (Zelená knížka, 1948; Sny na neděli, 1959; Smrt si vybírá, 1975), dělníka (Tajemství Ocelového města, 1978), vrátného (Střepy pro Evu, 1978), dvořana (Deváté srdce, 1978), pacienta (Lidé jako ty, 1960), knihovníka (Letiště nepřijímá, 1959) a někdy role neměly ani profesní zařazení (Rozina sebranec, 1945; Nikdo nic neví, 1947; Rodinné trampoty oficiála Tříšky, 1949; Rudá záře nad Kladnem, 1955; Láska mezi kapkami deště, 1979). Několikrát se ve filmu sešel i s mnohem slavnějším jmenovcem B. Záhorským (mj. Haškovy povídky ze starého mocnářství, 1952; Dobrý voják Švejk, 1956; Paleta lásky, 1976, či při poslední roli strojvůdce ve Vláčilově Koncertu na konci léta, 1979). Dvakrát propůjčil svou tvář německému nacistickému politikovi Karlu Hermannu Frankovi (Atentát, 1964; Klíč, 1971). Výraznou kreaci vytvořil v postavičce výrobce rakví Damiána Rozmajzla v komedii J. Grusse podle Poláčkova románu Hostinec „U kamenného stolu“ (1948) a k nejhodnotnějším rolím jeho filmografie patří i Kuba v dobově aktuálním historickém podobenství Čest a sláva (1968). Na obrazovce hrál v tv. filmech Radúz a Mahulena (1970), Julián Odpadlík (1970), Chléb a písně (1971) a účinkoval i v jedné z epizod 30 případů majora Zemana (1974–79). Více spolupracoval s rozhlasem, kde také přímo za mikrofonem zemřel.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!