V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ZÁHOROVÁ, Marta

Marta ZÁHOROVÁ rozená Kňourková, provdaná Brehmsová (* 11. 6. 1908 Dobeš, okres Hořice, † 22. 1. 1977 České Budějovice)  – herečka. Soukromě studovala herectví u Niny Balcarové v Brně (1938–39), za okupace prošla několika venkovskými div. společnostmi (F. Lang, L. Žďárský-Brych, F. Koprolín, M. Šolcová) a už od sklonku války hrála především v Českých Budějovicích (1944–46, 1947–55, 1959–72, poté odešla do důchodu), kde pak účinkovala i na populární otočné krumlovské scéně, krátce také v Opavě (1946–47) a Gottwaldově (1956–59). Ve filmu debutovala epizodkou komediantky ve Steklého adaptaci Tylovy pohádkové hry Strakonický dudák (1955). Znovu stanula před kamerou až v Gajerově příběhu Neklidnou hladinou (1962), kde s J. Vojtou vytvořila manželskou dvojici Pavlisových, rodičů hlavního hrdiny veslaře Milana (Vladimír Kotzy). Objevila se ještě jako uklízečka (Zabitá neděle, 1969) a chůva Emílie v historické komedii Karla Steklého Svatby pana Voka (1970). Během angažmá v Českých Budějovicích se uplatnila i ve zdejším studiu Čs. rozhlasu.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!