V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ZÁBĚHLICKÁ, Eva

Eva ZÁBĚHLICKÁ provdaná Smolíková (* 19. 12. 1922 Praha, † 31. 5. 2011 Praha)  – herečka. S divadlem profesionálně začala bezprostředně po válce v Kutné Hoře a Karlových Varech. Pět sezon hrála v zájezdovém Vesnickém divadle a během 50. až 80. let prošla několika oblastními scénami (Varnsdorf, Klatovy a Opava). V českém filmu debutovala až ve zralém věku epizodami starších žen (Lev s bílou hřívou, 1986; Vlastně se nic nestalo, 1988; Blázni a děvčátka, 1989). Pak si zahrála matku dvou sester Imrichových, prostitutky Heleny (M. Šplechtová) a Daniely (I. Chýlková), v Kubištově kriminálce Divoká svině (1990), babičku v Troškově populární pohádce Princezna ze mlejna (1994) a zatím naposledy se na plátně objevila jako Schertlerová v Cieslarově válečném dramatu Pramen života – Der Lebensborn (2000). Je nositelnou ceny Senior Prix 1996. Nadace Život umělce jí udělila cenu Senior Prix (1996).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!