V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

WURŠER, Pavel Vladimír

Pavel Vladimír WURŠER (* 23. 4. 1922 Praha, † 27. 7. 2000 Jihlava)  – herec; syn herečky Albíny Wuršerové (1898–19??), a operního pěvce a divadelního ředitele Vladimíra Wuršera (1888–1926), manžel herečky Marty Wuršerové (* 1922). Pocházel ze starého div. rodu, začínal za okupace v div. společnostech (F. Grabinger, Z. Valden, J. Bittl) a po válce vystřídal řadu krátkých angažmá v divadlech oblastních (Klatovy, Kladno, České Budějovice, Teplice, Hořovice, Hradec Králové) i pražských (Divadlo kolektivní tvorby, Vesnické divadlo, Divadlo S. K. Neumanna). Od roku 1960 působil bezmála třicet let v Horáckém divadle v Jihlavě, kde sehrál 144 rolí (Hamlet, Znamení býka, Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou, Hrátky s čertem, Měsíc nad řekou, Věc Makropulos). Před film. kamerou se uplatnil ojediněle a jen v epizodních rolích: mechanik v továrně (Usměvavá zem, 1952), vrátný (Anna proletářka, 1952), řidič náklaďáku (105 % alibi, 1959), sedlák (Ať žije republika, 1965), starosta (Nevěsta s nejkrásnějšíma očima, 1975) a starý bednář (Postřižiny, 1980).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!