V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

WINKLER, Štefan

Štefan WINKLER (* 16. 1. 1910 Jaworzno, † 24. 12. 1973 Bratislava)  – slovenský herec. Základní školu navštěvoval v Podbrezové, poté studoval v Banské Bystrici a na Učitelském ústavu v Lučenci. Stal se učitelem v Snine, poté v Petržalce, ale současně se uplatňoval v ochotnickém divadle jako herec, režisér a scénograf. Roku 1939 začal spolupracovat s Rozhlasovou družinou, ale pak už převážila jeho láska k divadlu a v letech 1940–55 se stal členem operety a činohry Nové scény Slov. národního divadla, kde vytvořil desítky větších i menších postav v činohře i operetě (vedle zpěvu ovládal i hru na housle a klavír a skládal také populární melodie). Od roku 1956 působil jako režisér zábavných a hudebních pořadů v rozhlase i televizi a v letech 1960–70 byl výtvarníkem v časopisu Zdravie ľudu v Bratislavě. Před kamerou debutoval bezejmennou epizodkou ve filmu Červený mak (1957), větší kreaci jako člen kolegia předvedl například v Uhrově tragikomedii Génius (1969). Do českého filmu se zapsal jedinou rolí až na sklonku života, když po boku R. Hrušínského, L. KostelkyA. Soukupa hrál jednu z hlavních rolí, zlatokopa Hanse Anderssona zvaného Švéd v Sirového londonovské povídce Claim na Hluchém potoku (1971).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!