V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

WIMMER, Jiří

Jiří WIMMER (* 21. 9. 1943 Praha, † 25. 1. 2001 Praha, dopravní nehoda)  – herec. Pocházel z dobře situované pražské rodiny, která vlastnila dům v Železné ulici s vyhlášenou cukrárnou. Po maturitě vystudoval herectví na DAMU (1965) a pět sezon byl v angažmá ostravského Divadla Petra Bezruče (Hamlet). Jeho div. činnost je spojena především se Studiem Ypsilon v libereckém a později pražském období, kde působil do roku 1987. S J. Valou uváděl koncerty skupiny Rangers (1971–90 vystupovali pod jménem Plavci). V 80. letech si získal popularitu jako konferenciér a bavič v tv. zábavných pořadech (komická a klaunská čísla s K. Černochem v cyklu Možná přijde i kouzelník). V 90. letech občas účinkoval v Prozatímním divadle F. R. Čecha a Divadle Jiřího Grossmana. Komický talent uplatnil ve filmu jen v ojedinělých epizodních a výjimečně i větších rolích: basista (Bubny, 1964), voják (Maratón, 1968), automechanik (Jáchyme, hoď ho do stroje!, 1974), člen pražského divadélka (Jen ho nechte, ať se bojí, 1977), řidič švédského kamionu (Pumpaři od Zlaté podkovy, 1978), manžel (Žena pro tři muže, 1979), výpravčí (Kaňka do pohádky, 1981), venkovský pošťák a muzikant (Únos Moravanky, 1982), vynálezce František Křižík (Jára Cimrman, ležící, spící, 1983) a náčelník afrického kmene (Nebát se a nakrást, 1999). Asi nejzdařilejší výkon předvedl v Brynychově dramatu Souhvězdí Panny (1965), kde vytvořil s V. Pucholtem dvojici vojenských ošetřovatelů, vojína Rejmana zvaného Klobouk (Wimmer) a svobodníka Veleby zvaného Velebníček (Pucholt); ti při vyhlášení pohotovosti posádky zorganizují setkání svého kamaráda (J. Čáp) s jeho dívkou (J. Obermaierová). Jeho tragický osud popisují knihy Marie Formáčkové Génius není doma, nechte vzkaz (2001) a Jitky Wimmerové Bohémem, milionářem a vracečem zálohovaných lahví (2001).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!