V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

WILLIGOVÁ, Lubomíra

Lubomíra WILLIGOVÁ Luba (* 18. 2. 1919 Velké Svatoňovice, okres Trutnov, † 19. 9. nebo 24. 2. 1987 Jihlava)  – herečka; dcera herce Arnošta Williga (1889–19??) a sestra herce M. Williga. V osmnácti letech se rozhodla pokračovat v rodinné div. tradici. Herecké řemeslo se zprvu učila u kočovných div. společností, s nimiž osm sezon jezdila po venkově. Hned po válce se stala spolu s mladším bratrem Milošem členkou obnoveného Horáckého divadla v Jihlavě, kam se roku 1952 natrvalo vrátila po kratších zastávkách v Karlových Varech (1948–50) a Městském oblastním divadle Praha-Libeň (1950–52). Jihlavské scéně pak zůstala věrná až do penze. Její první kroky před kamerou řídil režisér K. Kachyňa, v jehož baladickém filmu Noc nevěsty (1967) podle Procházkovy novely Svatá noc hrála ženu hamižného rolníka Skovajse (Č. Řanda) a matku zamilovaného syna Karla (P. Svojtka). Na další filmy čekala deset let, kdy získala roličky porodní báby ve Vorlíčkově pohádce Jak se budí princezny (1977) a paní Šulové v Matějkově Sólu pro starou dámu (1978).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!