V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

WIESNER, Eugen/Evžen

Eugen/Evžen WIESNER psal se i Viesner (* 12. 1. 1876 Praha, † 7. 7. 1931 Praha)herec. Po absolutoriu na varhanické škole v Praze ho roku 1893 angažoval jako herce Pavel Švanda st. V jeho Aréně na Smíchově vystupoval pět sezon s krátkým přerušením (1897), kdy hrál se společností V. Pázlera v Sýkorově varieté v Celetné ulici. V letech 1899–1903 se zdržoval u společnosti V. J. Suka, působícího tehdy v divadle Uranie. Od června 1903 byl až do smrti členem činohry Národního divadla v Praze. Začínal postavami veseloherních milovníků, samorostlých mladíků, a to nejen v činohře, ale i operetě. Brzy však už hrál psychologicky složitější charakterní role. I v nich zdůrazňoval hlavně komické a směšné rysy. Pro své realistické drobnokresebné herectví nalezl uplatnění v klasickém i moderním repertoáru z děl domácích i světových dramatiků. Schopností citlivě reagovat na proměny hereckého stylu se přiblížil velkému předchůdci Jindřichu Mošnovi. Hereckou zkušeností a hlubokou znalostí lidských povah vybavil i postavy dvou významných němých filmů: holiče Břitvu v Kvapilově autorské komedii Ahasver (1915) a bývalého herce Muška, stálého hosta vykřičené krčmy v dramatu P. Pražského Batalion (1927).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!