V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

WETLINSKÁ, Anna

Anna WETLINSKÁ (* 14. 6. 1953 Opava)  – herečka, moderátorka a televizní hlasatelka. Po maturitě studovala dva semestry na Filozofické fakultě Lomonosovy univerzity v Moskvě, nicméně pak absolvovala herectví ve třídě Sergeje Bondarčuka na vysoké film. škole VGIK (1977). Po návratu ji angažovali do hereckého souboru FSB a první úlohou před kamerou byla ústřední postava studentky žurnalistiky Lenky Tesnerové, dcery ředitele textilky (P. Matoušek) v ekologické moralitě Štěpána Skalského Čistá řeka (1978). Pak se ještě mihla v několika filmech (Rosnička, 1979; Signum laudis, 1980; Jako zajíci, 1981; Cesta kolem mé hlavy, 1984; Jak básníkům chutná život, 1987). Mezitím nastoupila do ČST, kde patřila k populárním hlasatelkám. Na plátno ji opět přivedl režisér Jan Švankmajer, když ji obsadil do černých grotesek Spiklenci slasti (1996) a Otesánek (2000). Na obrazovce si zahrála v tv. pohádce Princové jsou na draka (1980), v inscenaci Jehla (1982) a seriálu O zvířatech a lidech (1993).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!