V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

WEIGERTOVÁ, Magda

Magda WEIGERTOVÁ provdaná 1. Sedláčková, 2. Kakešová (* 29. 6. 1951 Praha)  – herečka. Absolvovala DAMU (1973) a první angažmá nastoupila v tehdejším Divadle Vítězného února v Hradci Králové (1973–74), poté hrála v Divadle na okraji a s bratry Justy v pražském Rubínu, odkud přešla do Krajského divadla Příbram (1978–90). Od roku 1990 je na volné noze, hostuje v Divadle na Vinohradech (Dáma od Maxima) a zahrála si v divadle Broadway (muzikál Ginger a Fred). Křest před kamerou si odbyla v tv. inscenacích (Ráno budeme moudřejší, 1977; Básník, jenž miloval svět, 1977). Do české kinematografie vstoupila postavou Katky zvané Asie v Kachlíkově adaptaci Páralova románu Radost až do rána (1978). Následovala rolička lékařky v hořké psychologické tragikomedii V. Chytilové Kopytem sem, kopytem tam (1998). Objevila se i na obrazovce v seriálu Inženýrska odysea (1979) a tv. filmu Ztracená dcera z Frýdlantu hradu (1991) a poté až po 20 letech v tv. Olmerově psychologickém snímku Tuláci (2001) a v dramatických příbězích I. Pokorného Smrt pedofila (2003) a Město bez dechu (2003). Po delší odmlce se jako Oldřiška objevila v domunetu Alda (2008).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!