V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

WEIGEL, Jaroslav

Jaroslav WEIGEL (* 2. 1. 1931 Rychnov nad Kněžnou)  – malíř, grafik a herec. Vystudoval výtvarnou výchovu a historii na Pedagogické fakultě UK v Praze (1953), ale místo učitelem se stal výtvarným redaktorem různých časopisů, především Mladého světa (1959–69). Právě tam se sešel s protagonisty budoucího Divadla Járy Cimrmana, kde od roku 1970 náleží ke kmenovým členům souboru a působí jako scénograf, výtvarník a herec. Vedle výtvarné tvorby, která spočívá především v časopisecké kresbě, karikatuře, ilustraci a knižní grafice, projevil literární vlohy jako autor populární Malé psí kuchařky (1992, 1998). S kolegy z divadla vytvořil na film. plátně několik komických figurek v komediích autorské dvojice L. SmoljakZ. Svěrák: zahajovatel výstavy japonských miniatur (Jáchyme, hoď ho do stroje!, 1974), snaživý spolupracovník mistra Kroupy (J. Sovák) Ronovec („Marečku, podejte mi pero!“, 1976), metař (Kulový blesk, 1978), vrchní na Konopišti ve Vrchní, prchni (1980), učitel fyziky v dívčí škole v Jára Cimrman, ležící, spící (1983) a herec poloprofesionálního div. souboru Špaček (Nejistá sezóna, 1987; pro film dělal i kostýmy). Nejvýraznější z nich byla postava vykradeného a manželkou Lojzičkou (J. Kretschmerová) podváděného ševce Emanuela Pecháčka v detektivní komedii Rozpuštěný a vypuštěný (1984). Zatím naposledy se na plátně mihl s kolegy z divadla ve Vratných lahvích (2007) J. Svěráka. Diváci, a to nejen divadelní, ho znají i z řady her jeho domovské scény, které vyšly na DVD nebo je odvysílala televize, ale také z obrazovky, kde si zahrál v tv. filmu Tvrdý chleba (1990), pohádce Černobílá pohádka (1994) i seriálech (Pražský student, 1990; Draculův švagr, 1996 a Případy detektivní kanceláře Ostrozrak, 2000).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!