V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

WEBER, Richard

Richard WEBER (* 8. 2. 1932 Praha)  – mim, režisér, libretista a pedagog. Odbornou maskérskou a vlásenkářskou školu ukončil roku 1950 a poté pracoval ve film. ateliérech na Barrandově a v ČST. Od roku 1956 se amatérsky věnoval pantomimě a zároveň studoval režii na DAMU. Byl zakládajícím členem pantomimického souboru Divadla Na zábradlí (zpočátku provozní šéf), kde byl v angažmá v letech 1958–75. Poté odešel do emigrace (od 1975), kde se plně uplatnil ve své profesi: působil jako pedagog ve švýcarském Versciu v prestižní Scuola Teatro Dimitri a režisér v Compagnia Teatro Dimitri, kde se na řadě inscenací podílel také autorsky. Jako mim byl velmi dynamický, jeho jevištní charaktery měly hodně ironickou, někdy i potměšilou povahu. Pěti epizodními rolemi se začlenil do českého filmu (na několika se podílel také jako maskér): žlutý manžel (Až přijde kocour, 1963), člen pantomimických skupin (Neděle ve všední den, 1962; Bylo čtvrt a bude půl, 1968), dekadentní mladík (Nevěsta, 1970) a naposledy jako kouzelník Richard v Sísově hudebním snímku Hudba kolonád (1975). Jeho portrét zachytil Otakar Brůna v knize Největší pieroti (1998).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!