V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

WANDAS, Stanislav

Stanislav WANDAS psán též VANDAS (* 22. 6. 1912 Praha, † 1. 2. 1985 Uherské Hradiště)  – herec a divadelní režisér. Po studiích na gymnáziu byl angažován v Městském divadle v Kladně (1930–32) a poté v českém souboru činohry Slov. národního divadla v Bratislavě (1932–34). Po ukončení vojenské prezenční služby se stal členem pražského divadla Akropolis (1936–37), odkud se na jednu sezonu vrátil do Kladna. Roku 1938 se připojil k Burdově cestující společnosti, kterou nakrátko vyměnil za Velkou operetu v Praze. Roku 1941 nastoupil jako operetní režisér k Východočeské společnosti v Pardubicích, kterou opustil, aby se roku 1943 stal uměleckým šéfem a hercem Českého národního divadla v Brně. Zde setrval do roku 1944, kdy nacisté zakázali činnost všem divadlům. Po válce pobyl krátce v Divadle revolučních gard v Praze, jednu sezonu jako umělecký šéf a režisér v Městském divadle v Ústí nad Labem a stejnou funkci vykonával i v Městském oblastním divadle Karlovy Vary (1946–48) a Ukrajinském národním divadle v Prešově (1948–50). Poté působil v oblastních divadlech v Opavě (1950–55 a 1956–60), Hradci Králové (1955–56), Ostravě (1960–65), Šumperku (1965–67) a na závěr své umělecké činnosti se stal oporou Slováckého divadla v Uherském Hradišti (1967–76). Vysoká, štíhlá postava, tvrdý výraz, osobitý, až autoritativní projev a současně schopnost vidět lidské zázemí rolí dávaly předpoklady pro charaktery jadrné podstaty. Byl však představitelem i komických rolí, jeho komika projevovala rovněž drsnější ráz. Nejblíže jeho hereckému naturelu byly shakespearovské role, dobře si však rozuměl i s postavami molièrovskými a gogolovskými. Širší veřejnosti zůstal téměř neznámý. K popularitě mu příliš nepomohla ani spolupráce s ostravskou televizí a rozhlasem. Jeho umění nedokázal dostatečně ocenit ani film. Do české filmografie se zapsal jen třikrát: epizodkou staršího dělníka ve filmu Lucie (1963), větší, i když negativní rolí vraha a taxikáře s temnou minulostí z období nacismu Burdy ve špionážním dramatu Štěpána Skalského Anděl blažené smrti (1965) a konečně epizodou vedoucího v normalizační agitce A. Kachlíka O moravské zemi (1977), která měla dát zapomenout na Jasného Všechny dobré rodáky (1968). Na obrazovce se představil mj. v záznamu div. představení jako Dostigajev ve hře Jegor Bulyčov a ti druzí (1962).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!