V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

WALTER, Rudolf

Rudolf WALTER (* 22. 3. 1894 Dačice, okres Jindřichův Hradec, † 27. 2. 1966 Brno)  – herec, režisér, pedagog, překladatel, dramatik a skladatel; manžel herečky M. Walterové, otec divadelní a rozhlasové režisérky, spisovatelky a překladatelky Olgy Zezulové (1922–2001). Vyrůstal v česko-německém prostředí a ovládal stejně dobře němčinu jako češtinu. S hereckou průpravou u Jaroslava Puldy, pěveckým školením a hrou na klavír u své matky Olgy Demartiniové a po absolvování brněnské konzervatoře nastoupil roku 1912 do angažmá v Národním divadle v Brně (později Zemské divadlo), kde s krátkou výjimkou – rok pobyl v Berlíně (1913) a jednu sezonu v angažmá Sdružení div. společnosti východočeské (1915–16) – působil až do začátku okupace jako herec, činoherní a operní režisér a také šéf činohry (1925–34). Po uzavření českého divadla v Brně nacisty se soustředil na pedagogickou činnost. Roku 1942 založil s žáky tamní konzervatoře (od roku 1925 zde přednášel) soubor nazvaný Komorní hry, z něhož po válce vzniklo Svobodné divadlo, které do roku 1948 vedl jako ředitel. Od poloviny 50. let soustředil umělecký zájem jen na recitaci, které se od roku 1960 věnoval v Divadle jednoho herce. Jeho herecký projev se vyvíjel od výbušného herectví mladistvého elánu, uplatňujícího se převážně v milovnických a komických rolích, k postupnému útlumu všestranného hereckého výrazu ve prospěch dominantní hlasové složky. Zákulisí kinematografie mu odhalil pouze režisér Václav Krška, v jehož poeticky laděných filmech ztvárnil vedlejší postavy intelektuálů: cestovatel Jindřich Štěpán v psychologickém dramatu Až se vrátíš… (1947), profesor Lébl v obrázku z Jiráskova života Mladá léta (1952), abiturient velebníček v šrámkovském melodramatu Měsíc nad řekou (1953), ředitel gymnázia v adaptaci Šrámkova románu Stříbrný vítr (1954) a hrabě Thurn-Taxis v životopisném portrétu Bedřicha Smetany Z mého života (1955). Od poloviny 30. let také díky vytříbenému hlasovému projevu byl častým hostem brněnského studia Čs. rozhlasu. Za uměleckou aktivitu se mu dostalo uznání vedle státní umělecké a literární ceny v roce 1929 také medailí Neumannových Poděbrad (1966) a titulem Zasloužilý umělec in memoriam (1966).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!