V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

WALDMANN, Jan

Jan WALDMANN (* 15. 6. 1921 Praha, † 21. 3. 1980 Praha)  – herec a loutkoherec. Celá jeho jevištní dráha je spjata výhradně s pražskými scénami. Začínal roku 1945 jako sborista v pražské Velké operetě, pak se stal operetním sólistou Divadla v Karlíně (1945–48), odkud přešel nejprve k činohře v Divadle mladých pionýrů (1948–49), Městském divadle pro mládež (1949–53) a Hudební a artistické ústředně (1953–57), aby se od roku 1957 stal loutkohercem Divadla Dětského domu, Ústředního loutkového divadla, až zakotvil v Ústředním loutkovém divadle (1964–80). Do českého filmu vstoupil v 70. letech několika epizodkami: poslanec (Dvacátý devátý, 1974), řidič Tatry (Hřiště, 1975), vesničan Šustr (Na samotě u lesa, 1976), muž se džbánem (Noc klavíristy, 1976) a naposledy jako zřízenec v Metropolitní opeře (Božská Ema, 1979).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!